Mega Image Amzei
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 239 m (0.2 Km)

Mega Image Iancu de Hunedoara
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 1232 m (1.2 Km)

Mega Image Titulescu
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 1562 m (1.6 Km)

Mega Image Carol
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 1640 m (1.6 Km)

Mega Image Banu Manta
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 1721 m (1.7 Km)

Mega Image Unirii
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 1794 m (1.8 Km)

Carrefour Unirii
Orar: 7:00 - 22:00
Aprox. 1769 m (1.8 Km)

Mega Image Eminescu
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 2001 m (2.0 Km)

Mega Image Mosilor
Orar: L-S 07.30 - 23.00, D 08.00 - 23.00
Aprox. 2031 m (2.0 Km)

Mega Image Ion Mincu
Orar: 07.30 - 24.00
Aprox. 2146 m (2.1 Km)

Mega Image 13 Septembrie
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 2202 m (2.2 Km)

Mega Image Lizeanu
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 2332 m (2.3 Km)

Mega Image Hala Traian
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 2326 m (2.3 Km)

Carrefour Orhideea
Orar hipermarket: L-S 7:00 - 24:00, D 7:00 - 22:00, Orar galerie: 8:30 - 21:30
Aprox. 2474 m (2.5 Km)

Mega Image Marasesti
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 2521 m (2.5 Km)

Mega Image Ion Mihalache
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 2535 m (2.5 Km)

Mega Image Obor
Orar: 07.30 - 24.00
Aprox. 2506 m (2.5 Km)

Mega Image Lacul Tei
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00

Aprox. 2560 m (2.6 Km)

Billa Floreasca
Orar: L-S 7:00 - 22:00, D 8:00 - 20:00
Aprox. 2789 m (2.8 Km)

Kaufland Floreasca
Orar: L-S 07.30 - 22.00, D 08.00 - 20.00
Aprox. 2782 m (2.8 Km)