Baneasa Shopping City
Aprox. 5147 m (5.1 Km)

Flora Center
Aprox. 7849 m (7.8 Km)

Centrul Comercial Colosseum
Aprox. 8361 m (8.4 Km)

Promenada
Aprox. 8516 m (8.5 Km)

Domino Plaza
Aprox. 10645 m (10.6 Km)

Grant Shopping Center
Aprox. 11547 m (11.5 Km)

Centrul Comercial Orhideea
Aprox. 11997 m (12.0 Km)

Complex Comercial Bucur Obor
Aprox. 12034 m (12.0 Km)

Sir Complex Lujerului
Aprox. 13401 m (13.4 Km)

Mega Mall
Aprox. 13553 m (13.6 Km)

AFI Palace Cotroceni
Aprox. 13672 m (13.7 Km)

Cocor
Aprox. 13751 m (13.8 Km)

Unirea Shopping Center
Aprox. 14003 m (14.0 Km)

Plaza Romania
Aprox. 14165 m (14.2 Km)

Militari Shopping Center
Aprox. 14573 m (14.6 Km)

Bucuresti Mall (Vitan Mall)
Aprox. 15209 m (15.2 Km)

Liberty Center
Aprox. 15255 m (15.3 Km)

Centrul Comercial Esplanada
Aprox. 15432 m (15.4 Km)

Galeriile Titan
Aprox. 15731 m (15.7 Km)

Fashion House Outlet Center
Aprox. 16285 m (16.3 Km)